Grapher

نرم افزار Grapher

نرم افزار Grapher برنامه ای برای برای رسم گراف های مختلف است که امکان ارائه نمودارهای دو بعدی و سه بعدی با کیفیت بالا را دارا می باشد. این نرم افزار قابلیت آنالیز داده ها را نیز دارا می باشد. این نرم افزار با بیش از 60 نوع نمودار می تواند ابزار بسیار مناسبی برای شیمیدان ها باشد. بطور مثال رسم نمودارهای تعادل سه جزئی در این نرم افزار به سادگی امکان پذیر است. دانلود نرم افزار Grapher برای ویندوز نمونه تصاویر بدست آمده از نرم افزار Grapher  
Read More