کوانتوم

نرم افزار MOLDRAW

نرم افزار MOLDRAW برنامه ای برای مشاهده و اصلاح ساختارهای مولکولی و کریستالی است. تصاویر خروجی این نرم افزار کیفیت بالایی دارند. این نرم افزار توانایی کار با فایلهای نرم افزار های مختلف مانند گوسین، Crystal، Mopac، VASP و ... را دارا می باشد.   دانلود نرم افزار MOLDRAW برای ویندوز رمز: vatanshimi.ir   تصاویری از محیط این نرم افزار            
Read More

نرم افزار AIMAll

نرم افزار AIMAll برنامه ای بسیار مناسب برای محاسبات اتمها در مولکولها (AIM) است. دانلود نرم افزار AIMAll برای ویندوز   تصاویری از نرم افزار AIMAll  
Read More

نرم افزار UVProbe

نرم افزار UVProbe برنامه ای کاربردی برای طیف سنجی UV-Vis است. این نرم افزار محصول شرکت Shimadzu می باشد و علاوه بر مودهای طیفی و فتومتریک قابلیت مطالعات سینتیکی را دارا می باشد. دانلود نرم افزار UVProbe برای ویندوز   تصاویری از محیط این نرم افزار:  
Read More

دانلود نرم افزار CP2K

دانلود نرم افزار CP2K
نرم افزار CP2K یک برنامه شیمی کوانتومی و فیزیک حالت جامد است. این نرم افزار توانایی محاسبات در سیستم های جالت جامد، مایع، مولکولی، پریودیک، مواد، کریستال و بیولوژیک را دار می باشد. این نرم افزار از سطوح تئوری DFTB، LDA، GGA، MP2 روشهای نیمه تجربی مانند AM1، PM3، PM6 و ... و فورس فیلدهای کلاسیک مانند AMBER، CHARMM و ... می تواند استفاده کند. این نرم افزار توانایی انجام محاسبات دینامیک مولکولی، موت کارلو، آنالیزهای ارتعاشی، حالتهای گذار و ... را دارا می باشد.   سورس برنامه CP2K برای لینوکس رمز فایل: vatanshimi.ir
Read More

دانلود نرم افزار OVITO

نرم افزار OVITO برنامه ای برای آنالیز و مشاهده نتایج حاصل از محاسبات دینامیک مولکولی و مونت کارلو است. این نرم افزار توانایی کار با فرمتهای مختلف مانند LAMMPS, XYZ, IMD, CFG, POSCAR, AMBER/NetCDF, PDB, GSD/HOOMD و VTK را دارا می باشد. دانلود نرم افزار OVITO برای ویندوز دانلود نرم افزار OVITO برای لینوکس رمز فایل: vatanshimi.ir تصاویری از نرم افزار OVITO  
Read More

دانلود نرم افزار ICM-Browser

دانلود نرم افزار ICM-Browser
نرم افزار ICM-Browser برنامه ای برای مشاهده و ویرایش ساختارهای بیولوژی و پروتئین ها است. این نرم افزار فرمتهای مختلفی از دیتابیس های مختلف مانند PDB ،MDL، مپ های دانسیته الکترونی، توالی های مختلف، ساختارهای شیمایی و ... را می تواند بخواند. از قابلیتهای این نرم افزار می توان به امکان اضافه کردن هیدروژن به PDB و نمایش پیوندهای هیدروژنی، ایجاد و نمایش سطوح مختلف، موتور جستجوی PDB، اندازگیری زوایا و فواصل و ... اشاره کرد. دانلود نرم افزار ICM-Browser برای ویندوز دانلود نرم افزار ICM-Browser برای ویندوز 64 بیتی دانلود نرم افزار ICM-Browser برای لینوکس رمز فایل: vatanshimi.ir ...
Read More

دانلود نرم افزار Gaussian

دانلود نرم افزار Gaussian
دانلود نرم افزار گوسین رمز فایل: vatanshimi.ir   دانلود نرم افزار گوسین 03 رویژن B03 برای ویندوز دانلود نرم افزار گوسین 09 رویژن A01 برای ویندوز دانلود نرم افزار گوسین 09 رویژن D01 برای لینوکس
Read More

دانلود نرم افزار TURBOMOLE

دانلود نرم افزار TURBOMOLE
نرم افزار TURBOMOLE یک برنامه شیمی محاسباتی ab initio است. این نرم افزار قادر به انجام محاسبات بهینه سازی ساختاری، سرچ حالتهای گذار، دینامیک مولکولی، طیف IR، طیف UV/Vis و ... است. توانایی انجام محاسبات Hartree-Fock, DFT, MP2, CCSD و ... در این نرم افزار وجود دارد. فایل نصب نرم افزار TURBOMOLE برای لینوکس تهیه شده و در سه پارت تقدیم می شود.   فایل نرم افزار TURBOMOLE برای لینوکس، پارت اول فایل نرم افزار TURBOMOLE برای لینوکس، پارت دوم فایل نرم افزار TURBOMOLE برای لینوکس، پارت سوم   ابتدا هر سه پارت را دانلود کرده و سپس اقدام به اکسترک کردن نمایید. رمز فایل: vatan...
Read More