دانلود نرم افزار شیمی

نرم افزار SYBYL-X

نرم افزار SYBYL-X برنامه ای جامع برای طراحی دارو و شبیه سازی مولکولی است. این نرم افزار قابلیت انجام محاسبات 3D QSAR، بررسی ساختاری پروتئین ها، داکینگ، غربالگری مجازی و ... را دارا می باشد. دانلود نرم افزار SYBYL-X برای ویندوز رمز فایل: vatanshimi.ir   تصاویری از محیط نرم افزار SYBYL-X
Read More

نرم افزار OMNIC

نرم افزار OMNIC توانایی جمع آوری، تجسم، پردازش و آنالیز داده های آزمایشگاهی نظیر TGA-IR، GC-IR، SPR، FT-IR و مطالعات سینتیکی رامان را دارا می باشد. این نرم افزار قابلیت تعین مساحت و ارتفاع پیک ها، نمایش دو بعدی و سه بعدی پیک ها، قرار دادن چند طیف روی هم و ... را دارا می باشد. نرم افزار OMNIC برای اولین بار از سایت وطن شیمی در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. دانلود نرم افزار OMNIC برای ویندوز، پارت 1 دانلود نرم افزار OMNIC برای ویندوز، پارت 2 رمز: vatanshimi.ir تصاویری از این نرم افزار:    
Read More

دانلود نرم افزار CCP4MG

دانلود نرم افزار CCP4MG
نرم افزار CCP4MG برنامه ای سریع و آسان برای ایجاد تصاویر فیلمهای با کیفیت از مولکولهای مختلف است. این نرم افزار  پتانسیلهای الکترواستاتیکی و سطوح مختلف را می تواند نمایش دهد.   دانلود نرم افزار CCP4MG برای ویندوز دانلود نرم افزار CCP4MG برای لینوکس رمز فایل: vatanshimi.ir   تصاویری از محیط نرم افزار
Read More

دانلود نرم افزار CP2K

دانلود نرم افزار CP2K
نرم افزار CP2K یک برنامه شیمی کوانتومی و فیزیک حالت جامد است. این نرم افزار توانایی محاسبات در سیستم های جالت جامد، مایع، مولکولی، پریودیک، مواد، کریستال و بیولوژیک را دار می باشد. این نرم افزار از سطوح تئوری DFTB، LDA، GGA، MP2 روشهای نیمه تجربی مانند AM1، PM3، PM6 و ... و فورس فیلدهای کلاسیک مانند AMBER، CHARMM و ... می تواند استفاده کند. این نرم افزار توانایی انجام محاسبات دینامیک مولکولی، موت کارلو، آنالیزهای ارتعاشی، حالتهای گذار و ... را دارا می باشد.   سورس برنامه CP2K برای لینوکس رمز فایل: vatanshimi.ir
Read More

دانلود نرم افزار Gaussian

دانلود نرم افزار Gaussian
دانلود نرم افزار گوسین رمز فایل: vatanshimi.ir   دانلود نرم افزار گوسین 03 رویژن B03 برای ویندوز دانلود نرم افزار گوسین 09 رویژن A01 برای ویندوز دانلود نرم افزار گوسین 09 رویژن D01 برای لینوکس
Read More

دانلود نرم افزار SAMSON

دانلود نرم افزار SAMSON
نرم افزار SAMSON برنامه ای محاسباتی برای طراحی داروها، مواد و سیستمهای نانو است. این نرم افزار مدولهای مختلفی دارد که در زمینه های مختلف علوم نانو، مواد، فیزیک، الکترونیک وشیمی کاربرد دارد. مدلسازی و شبیه سازی: نرم افزار SAMSON سیستمهای نانو را با استفاده از پنج مدل بیان می کند: مدلهای ساختاری: توصیف توپولوژی و ژئومتری مدلهای بصری: فراهم کردن نمایش گرافیکی مدلهای داینامیک: بیان کردن درجات آزادی دینامیکی مدلهای برهمکنش: بیان کردن انرژیها و نیروها مدلهای ویژگی: توصیف موارد مطرح نشده در چهار دسته قبلی   دانلود نرم افزار SAMSON برای ویندوز 64 بیتی دانلود نرم ...
Read More